Die Boodskap Vertaling

    Filter
      Hierdie vertaling is ’n parafrase wat die onveranderlike Woord van God in gemaklike spreektaal Afrikaans kommunikeer wat elke Afrikaanssprekende maklik kan verstaan.
      1 product