Die Bybel 1983 Vertaling

    Filter
      Hierdie dinamies-ekwivalente Bybelvertaling is so getrou moontlik uit die oorspronklike Hebreeus, Aramees en Grieks vertaal en kommunikeer die boodskap van die Bybel in hedendaagse Afrikaans.
      12 products